• Стратегия

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИНИЯ РЕГИОН ВИДИН- ДОЛЖ   Разработена в рамките на проект “Пътуване на музикални ноти – популяризирането на природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион” финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“, с код на проекта ROBG 578   КОНТЕКСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ Настоящата стратегия е разработенa в рамките на проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното богатство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“ („Travelling on music notes – the popularize of natural heritage and resources and cultural heritage…

 • Успешно приключи съвместен проект на Симфониета – Видин и Филхармония – Олтения

  Симфониета – Видин представи постигнатите резултати от проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“, с код  ROBG – 578. Проектът бе с продължителност от една година и е финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“. Общият бюджет на проекта бе 211,000.50 евро, от които 179,350.42 евро са осигурени от ЕФРР, а партньор на видинския културен институт бе Филхармония – Олтения. Основната цел на проекта бе да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Видин-Олтения и да се популяризират местните природни и културни ценности чрез използване на съвременните творчески индустрии и създаване…

 • Среща на художествените съвети на Симфониета – Видин и Филхармония – Олтения

  От 15 до 17 април във Видин се провежда среща на художествените съвети на Симфониета- Видин и Филхармония- Олтения. Срещата е в рамките на проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“,  по който двата културни института си партнират успешно. Проектът е финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“, като продължителността  му е една година, а общият бюджет 211,000.50 евро, от които 179,350.42 евро са осигурени от ЕФРР. Целта на срещата е да се разработи програма за уникален музикален фестивал, който да се проведе във Видин и Крайова през есента. Фестивалът ще…

 • През ноември 2018 година Симфониетта – Видин стартира изпълнението на проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“

  През ноември 2018 година Симфониетта – Видин стартира изпълнението на проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“ („Travelling on music notes – the popularize of natural heritage and resources and cultural heritage of the cross-border region“), с код  ROBG – 578, финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“ . Синфониета – Видин си партнира Филармония – Крайова, като продължителността на проекта е една година (13.11.2018-  12.11.2019). Общият бюджет на проекта 211,000.50 евро, от които 179,350.42 евро са осигурени от ЕФРР. Основната цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на…

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.