• Crearea unei strategii pentru promovarea culturii muzicale și dezvoltarea turismului muzical în regiunea transfrontalieră

  Crearea unei strategii pentru promovarea culturii muzicale și dezvoltarea turismului muzicalîn regiunea transfrontalieră este un element cheie al acestui proiect, deoarece va identificaprincipalele priorități pentru dezvoltarea turismului cultural în regiunea transfrontalieră princercetarea și analizarea locului specific al cultura muzicală caracteristică acesteia. Principiilerespectate în procesul de elaborare a strategiei sunt cele de transparență, continuitate,feedback, documentare etc. Partenerul principal va fi responsabil pentru crearea Strategiei. Dezvoltarea sa va fi încredințată experților externi cu suficientă experiență în pregătireaacestor documente strategice. Orchestra Filarmonică din Oltenia va susține pe deplin studiilenecesare pentru pregătirea documentului și aranjarea prezentării sale în România. În cadrul proiectului va fi creat un document strategic – Strategia pentru promovarea culturiimuzicale și…

 • Realizarea filmului „Ghid muzical“

  Activitatea principală a acestui proiect este crearea unui film publicitar care să prezintebogăția culturală și istorică și naturală a regiunii transfrontaliere prin potențialul creativ aldouă dintre cele mai mari institute culturale din această regiune transfrontalieră. Filmul“Ghid muzical” va fi un cu lungime 25 – 30 de minute, filmat la cel puțin 12 locuri, care suntemblematice ale regiunii. În aceste locuri, muzicieni din orchestra bulgaro-română creată încadrul proiectului vor interpreta diferite compoziții muzicale și vor spune povești, folosindcapacitatea muzicii de a exprima emoții. Coloana sonoră a filmului va fi în trei versiuni – înlimba bulgară, română și engleză și va fi distribuită pe scară largă. Regiunea transfrontalieră are un sistem unic…

 • Pregătirea și desfășurarea festivalului de muzică

  Festivalul de muzică va fi un eveniment unic care are un potențial turistic ridicat, bazat pelocurile în care va avea loc, precum și pe calitatea înaltă a produsului cultural. Desfășurareacu succes a festivalului necesită o pregătire serioasă, care, pe lângă popularizarea sa largă șirepetițiile comune, include achiziționarea echipamentului necesar pentru sunetulevenimentului. Achiziția de echipamente audio va contribui la sustenabilitatea festivalului șiva fi utilizată pentru edițiile viitoare, precum și pentru alte inițiative comune ale celor douăinstitute culturale. Festivalul de muzică va dura 4 zile, dintre care primele două vor avea loc la Craiova șiurmătoarele două la Vidin. Festivalul va începe imediat după ce repetițiile orchestrei mixtebulgaro-române vor fi finalizate. Programul pentru…

 • Crearea unei orchestre simfonice comune

  Formarea Orchestrei comune este o activitate cheie legată de implementarea acestuiproiect. Conceptul acestei orchestre garantează unicitatea și calitatea produsului culturalfinal care va fi prezentat la festival. Pentru a realiza aceste activități și, ulterior, pentru aasigura sustenabilitatea orchestrei create și a realizărilor proiectului, este necesară săachiziționarea de instrumente muzicale noi. Instrumentele muzicale care sunt planificatepentru achiziție sunt extrem de importante pentru orchestra comună. Acestea suntinstrumente pe care cele două institute culturale nu le posedă, sau sunt învechite,depreciate și nu pot oferi calitatea necesară. Achiziția acestor instrumente va permiteplanificarea și interpretarea ulterioară a repertoriului muzical de către orchestra comună,fără restricții. Va fi creată o orchestră comună simfonică formată din 52 de muzicieni,…

 • Pregătirea proiectului

  Dezvoltarea comună a proiectului a început în urmă cu mai bine de un an și se datoreazădorinței partenerilor de a lua măsuri concrete pentru a utiliza capacitatea celor douăinstitute de muzică în combinație cu moștenirea intangibilă unică a regiunii ca resursăvaloroasă pentru dezvoltare durabilă. Orchestra Filarmonică Oltenia și Simfonia Vidin aufuncționat timp de mai mulți ani pe baza profilului general al celor două institute culturale șia aspirației lor de a extinde domeniul de aplicare al posibilităților creative, dar nu aucooperat niciodată în implementarea proiectului. Desfășurarea unor spectacole comune alemuzicienilor din cele două orchestre și introducerea acestora în oportunitățile oferite deprogram le-a dat ideea acestui proiect. Cunoscând potențialul lor ca fiind…

 • Prezentarea proiectului

  Regiunea transfrontalieră Vidin-Oltenia are o istorie bogată, un patrimoniu istoric valoros șio cultură diversă care completează peisajul cultural european. Siturile istorice, modelulurban al centrelor istorice ale orașelor Dunării, patrimoniul cultural tangibil și intangibilconstituie baza dezvoltării infrastructurii turistice moderne. În ultimii ani, au fost luate oserie de măsuri pentru creșterea atractivității turistice a regiunii transfrontaliere și au fostcreate diverse produse atractive, inclusiv cele din domeniul turismului cultural. Cu toateacestea, acestea se bazează în principal pe patrimoniul cultural intangibil al regiunii și pefolclorul bogat și autentic păstrat. Î n afara centrul atenției sunt instituțiile culturalecontemporane și industriile creative care creează produse de calitate și au un potențial marede a participa la procesul…

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.

Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.