Проект

Създаване на “Music Guide”

Основната дейност по настоящия проект е създаването на рекламен филм, представящ културното и историческо и природно богатство на трансграничния регион чрез творческия потенциал на два от най-големите културни институти в този трансграничен регион. The “Music Guide” ще бъде филм от 25 до 30 минути, заснет на най-малко 12 местоположения, които са емблематични за региона. На тези места музиканти от създадения по проекта българо-румънски оркестър ще изпълняват различни музикални композиции и ще разказват истории, използвайки способността на музиката да изразява емоции. Звуковия запис към филм ще бъде в три версии – на български, на румънски и на английски, и ще бъде широко разпространен.

Трансграничният регион има уникална система на природна красота и културно наследство. Идеята е да се покаже и популяризира тази система, като се съчетаят талантите на музикантите от българо-румънския оркестър, възможностите, които музиката има като изкуство и съвременните методи за промоция. „Музикалното ръководство“ ще бъде 25-30-минутен филм, заснет в трансграничния регион Видин-Долж. Филмът ще бъде музикално пътешествие, представящо и популяризиращо природната красота и културното наследство на региона. Ще бъдат идентифицирани регионални паметници, емблематични за културно-историческото наследство, природните богатства, места, свързани със съвременната история на региона (например като мост „Нова Европа“). Ще бъдат избрани най-малко 12 местоположения, на които музикантите на така образувания българо-румънски оркестър ще свирят различни музикални произведения и ще разкажат за региона чрез своята музика.

Филмът ще предлага различна представа за уникалното богатство на трансграничния регион и ще бъде привлекателен, необичаен рекламен инструмент. Ще има три версии на саундтрака – на български, на румънски и на английски език. Ще бъдат направени 400 броя мини CD-та и те ще бъдат прикрепени към поздравителна картичка, представляваща колаж на местата, където е заснет филма. Филмът ще бъде пуснат на разположение на туроператори от двете страни, местни власти, културни институти, местни, регионални и национални медии. Той ще бъде популяризиран и чрез уебсайта на проекта.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.