Проект

Подготовка и провеждане на музикалния фестивал

Музикалният фестивал ще бъде уникално събитие, което носи висок туристически потенциал, основан на местата, в които ще се проведе, както и на високото качество на културния продукт. Успешното му провеждане се нуждае от сериозна подготовка, което освен широкото му популяризиране  и съвместни репетиции, включва закупуването на необходимото оборудване за озвучаването на събитието. Покупката на звуково оборудване ще допринесе за устойчивостта на фестивала и ще бъде използвано за бъдещите му издания, както и за други съвместни инициативи на двата културни института.

Музикалният фестивал ще продължи общо 4 дни, първите два от които се провеждат в Крайова а следващите два във Видин. Фестивалът ще започне веднага след приключване на репетициите на новосъздадения българо-румънски оркестър. Програмата за фестивалните вечери ще бъде предварително договорена на заседанието на художествените съветите.

Тъй като местата на фестивалните вечери ще бъдат избрани  емблематични за съответните градове – уникалните паркове във Видин и Крайова, Централния площад на Крайова и крепостта „Баба Вида“ във Видин.

Музикалният фестивал ще бъде културно събитие, което до момента не е организирано и ще има трансгранично измерение. Този фестивал ще се превърне в атрактивен музикален форум, гарантиращ качеството и иновациите, които ще се впишат в културните календари на двата района. Прилагани са методите за визуализиране и ангажиране на аудиториите, които досега не са били използвани от двете културни институции. Новосъздаденият съвместен българо-румънски оркестър ще позволи представянето на изключително широк репертоар и включването на музикални техники, които досега не са били използвани от двата оркестъра. Комбинацията от професионални музиканти с богат опит и талант, използване на нетипични места за представяне на програмата и атрактивни визуални елементи, свързани с културните и природни дадености на региона, ще превърнат Фестивала в значимо и популярно събитие, което ще привлече туристи.

Фестивалът ще се превърне в ежегодно събитие и ще даде добавена стойност на местата, в които ще се проведе, така че те да бъдат признати не само като исторически и природни забележителности, а и като културни центрове. Фестивалът ще ги оживи, ще събуди емоциите и ще даде пример за добра практика. То ще подобри туристическата стойност на обектите, като добави допълнително привличане както за местните жители, така и за чуждестранните туристи.

Фестивалът ще бъде туристически продукт, който ще гарантира уникален опит и споделяне и широкото му популяризиране и изпълнение ще допринесе за постигането на конкретната цел на Програмата

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.