Proiect

Prezentarea proiectului

Regiunea transfrontalieră Vidin-Oltenia are o istorie bogată, un patrimoniu istoric valoros șio cultură diversă care completează peisajul cultural european. Siturile istorice, modelulurban al centrelor istorice ale orașelor Dunării, patrimoniul cultural tangibil și intangibilconstituie baza dezvoltării infrastructurii turistice moderne. În ultimii ani, au fost luate oserie de măsuri pentru creșterea atractivității turistice a regiunii transfrontaliere și au fostcreate diverse produse atractive, inclusiv cele din domeniul turismului cultural. Cu toateacestea, acestea se bazează în principal pe patrimoniul cultural intangibil al regiunii și pefolclorul bogat și autentic păstrat. Î n afara centrul atenției sunt instituțiile culturalecontemporane și industriile creative care creează produse de calitate și au un potențial marede a participa la procesul de a face din regiune o destinație turistică de dorit și populară.Dezvoltarea turismului muzical ca tip de turism de specialitate nu este unul dintre subiectelela care lucrează activ regiunea transfrontalieră. Resursele și oportunitățile existente pentru ale utiliza nu au fost evaluate. Parteneriatul dintre Simfonia Vidin și Orchestra Filarmonică -Craiova își propune să schimbe această situație.

Obiectivul principal al proiectului este de a crește atractivitatea turistică a regiuniitransfrontaliere Vidin-Oltenia și de a promova frumusețile naturale locale și valorileculturale, folosind industrii creative moderne și creând un eveniment cultural inovator.

Proiectul va dezvolta o strategie comună pentru promovarea culturii muzicale și dezvoltareaturismului muzical în regiunea transfrontalieră. Accentuarea industriilor creativecontemporane va ajuta la atragerea unui alt grup de potențiali turiști, care încă nu a fostatins.

O formațiune unică de muzicieni bulgari și români a fost creată, ce va dezvolta un programde concerte comune. Un festival de muzică va fi organizat, ca parte a programului va fiprezentat în orașul Vidin și celălalt în Craiova. Programul festivalului va fi stabilit de consiliileartistice celor două orchestre.

Inovația și atractivitatea vor fi căutate nu numai prin capacitatea de a combina muzicieni dincele două orchestre, ci și prin prezentarea programului de concert în afara locurilortradiționale, pentru a oferi publicului o experiență de neuitat.

Un punct cheie al acestui proiect este promovarea într-un mod inovator a frumusețiinaturale și a valorilor culturale unice ale regiunii transfrontaliere. Crearea filmului „Ghiduluimuzical” va promova atât festivalul muzical ca eveniment cultural, cât și întreaga regiunetransfrontalieră, ca loc cu caracteristici naturale unice și moștenire culturală și istorică.Videoclipurile incluse în ghid vor face ca sistemul unic de valori naturale, istorice și culturaledin regiunea transfrontalieră „să prindă viață” și va atrage atenția.

Filarmonica – Craiova și Simfonia – Vidin vor coopera pentru prima dată. Aceste douăinstitute culturale au o istorie bogată, o reputație extrem de ridicată și joacă un rol cheie înimplementarea politicilor culturale în regiunile lor, dar încă nu au funcționat ca parteneri.Muzicienii lor sunt profesioniști dovediți care doresc să aplice abordări inovatoare pentruactivitățile lor creative. Acestea vor combina eforturile pentru crearea unui produs culturalnou, de înaltă calitate și atractiv, care va genera interes nu numai pentru comunitățile locale,dar va crește și potențialul de dezvoltare turistică în regiune. Implementarea proiectului vaduce la crearea unui produs cultural și turistic unic pe care orchestrele de pe ambele părți nule-au putut crea pe cont propriu.

Prin unirea potențialului a două dintre cele mai mari institute culturale și formarea unuiprodus turistic comun și a politicii de promovare, proiectul va contribui semnificativ ladezvoltarea durabilă a turismului în regiunea transfrontalieră. Proiectul este legat de AxaPrioritară 2 – Regiunea Verde; Obiectiv specific 2.1. – Îmbunătățirea utilizării durabile apatrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural și va contribui la ambiiindicatori programatici ai produsului. Două produse majore vor fi create: un evenimentcultural inovator – „Festivalul muzical” și filmul „Ghid muzical”, care promovează resurselenaturale și moștenirea culturală unică a regiunii transfrontaliere. Va fi elaborat un documentstrategic – o strategie comună pentru promovarea culturii muzicale și dezvoltarea turismuluimuzical în regiunea transfrontalieră.

Toate activitățile planificate în cadrul proiectului vor fi implementate pe teritoriul regiuniitransfrontaliere.

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.

Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.