Proiect

Pregătirea proiectului

Dezvoltarea comună a proiectului a început în urmă cu mai bine de un an și se datoreazădorinței partenerilor de a lua măsuri concrete pentru a utiliza capacitatea celor douăinstitute de muzică în combinație cu moștenirea intangibilă unică a regiunii ca resursăvaloroasă pentru dezvoltare durabilă. Orchestra Filarmonică Oltenia și Simfonia Vidin aufuncționat timp de mai mulți ani pe baza profilului general al celor două institute culturale șia aspirației lor de a extinde domeniul de aplicare al posibilităților creative, dar nu aucooperat niciodată în implementarea proiectului. Desfășurarea unor spectacole comune alemuzicienilor din cele două orchestre și introducerea acestora în oportunitățile oferite deprogram le-a dat ideea acestui proiect. Cunoscând potențialul lor ca fiind unele dintre celemai mari institute culturale de pe teritoriul regiunii transfrontaliere, Orchestra FilarmonicăOltenia și Simfonia Vidin au încheiat un acord de cooperare și au dezvoltat propunereaactuală de proiect. Proiectul se concentrează pe muzică și armonizarea acesteia cu resurselenaturale și valorile culturale unice ale regiunii. Ambii parteneri sunt convinși că aceastăcombinație, combinată cu potențialul lor combinat, va contribui la creșterea atractivitățiituristice a regiunii și a dezvoltării durabile a acesteia.

Au fost organizate o serie de întâlniri și au fost menținute contacte permanente întreparteneri prin utilizarea diferitelor canale de comunicare. A fost elaborată o strategie delucru cu obiective clare, au fost planificate activități de rezervă temporare, au fost discutatemodalități de realizare a impactului verificabil și au fost identificate diverse activități carevizează realizarea sustenabilității proiectului. Pentru a stabili și menține o comunicare desucces, echipa de proiect a elaborat un plan de comunicare care asigură în prezentcomunicarea de succes între cei doi parteneri și care va fi extinsă în viitor pentru a includeparticipanții la proiect și toate părțile interesate. Implicarea adecvată și echivalentă a celordoi parteneri în proiectarea și pregătirea proiectului garantează o integrare deplină în stadiul de implementare și o motivație puternică pentru a obține rezultatele dorite.

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.

Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.