Proiect

Crearea unei orchestre simfonice comune

Formarea Orchestrei comune este o activitate cheie legată de implementarea acestuiproiect. Conceptul acestei orchestre garantează unicitatea și calitatea produsului culturalfinal care va fi prezentat la festival. Pentru a realiza aceste activități și, ulterior, pentru aasigura sustenabilitatea orchestrei create și a realizărilor proiectului, este necesară săachiziționarea de instrumente muzicale noi. Instrumentele muzicale care sunt planificatepentru achiziție sunt extrem de importante pentru orchestra comună. Acestea suntinstrumente pe care cele două institute culturale nu le posedă, sau sunt învechite,depreciate și nu pot oferi calitatea necesară. Achiziția acestor instrumente va permiteplanificarea și interpretarea ulterioară a repertoriului muzical de către orchestra comună,fără restricții.

Va fi creată o orchestră comună simfonică formată din 52 de muzicieni, care va include 26de reprezentanți ai Orchestrei Filarmonice – Oltenia și 26 de reprezentanți ai SimfonieiVidinului.

Pe baza repertoriului ales de Consiliile Artelor, muzicienii vor efectua repetiții comune de treizile, care vor fi suficiente pentru profesioniști de a obține performanțe de înaltă calitate.Repetările vor avea loc în orașul Craiova, unde va începe festivalul, folosind materialele șifacilitățile tehnice ale Filarmonicii – Oltenia. În timpul acestor repetiții, vor fi prezentatescenariile fiecărei nopți de festival pentru ca muzicienii să le cunoască. Aceste scenarii artrebui să fie legate în mod specific de fiecare dintre cetățile în care va avea loc evenimentul.Orchestra Filarmonică – Oltenia va avea responsabilitatea implementării și raportării acesteiactivități și va fi, de asemenea, responsabilă pentru logistica cazării și meselor participanțilorbulgari în timpul repetițiilor. Transportul participanților din Bulgaria la orașul Craiova va firesponsabilitatea Simfoniei-Vidin.

Principala metodă utilizată în această activitate este implicarea beneficiarilor direcți înactivitățile proiectului. Participarea muzicienilor din cele două instituții culturale lapregătirea și implementarea festivalului permite și încurajează participarea și sprijinul activ,care asigură obținerea rezultatelor așteptate. Rezultatul acestei activități va fi crearea uneiOrchestre Simfonice comune bulgaro-române, care va prezenta programul de concert încadrul Festivalului de muzică. Până în prezent, o astfel de orchestră de profesioniști nu a fostniciodată formată, iar performanța acestei activități va contribui atât la creșterea individualăa muzicienilor, cât și la crearea unui fenomen cultural interesant. Artiștii vor avea ocazia sălucreze împreună, să împărtășească experiențe, idei, informații și bune practici.

Echipamente/ instrumente muzicale vor fi achiziționate de la ambele orchestre.

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.

Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.