Proiect

Pregătirea și desfășurarea festivalului de muzică

Festivalul de muzică va fi un eveniment unic care are un potențial turistic ridicat, bazat pelocurile în care va avea loc, precum și pe calitatea înaltă a produsului cultural. Desfășurareacu succes a festivalului necesită o pregătire serioasă, care, pe lângă popularizarea sa largă șirepetițiile comune, include achiziționarea echipamentului necesar pentru sunetulevenimentului. Achiziția de echipamente audio va contribui la sustenabilitatea festivalului șiva fi utilizată pentru edițiile viitoare, precum și pentru alte inițiative comune ale celor douăinstitute culturale.

Festivalul de muzică va dura 4 zile, dintre care primele două vor avea loc la Craiova șiurmătoarele două la Vidin. Festivalul va începe imediat după ce repetițiile orchestrei mixtebulgaro-române vor fi finalizate. Programul pentru serile festivalului va fi convenit în avans laședința consiliilor de artă.

Pentru serile de festival, vor fi alese locuri emblematice pentru orașele respective – parcurile unice din Vidin și Craiova, piața centrală a Craiovei și fortăreața Baba Vida din Vidin.

Festivalul de muzică va fi un eveniment cultural care nu a fost încă organizat și va avea odimensiune transfrontalieră. Acest festival va deveni un forum muzical atractiv caregarantează calitatea și inovația, care se va încadra în calendarele culturale ale celor douăregiuni. Vor fi aplicate metode pentru vizualizarea și implicarea publicului, care nu au fostfolosite până acum de cele două instituții culturale. Noua orchestră comună bulgară-românăva permite prezentarea unui repertoriu extrem de larg, precum și tehnici muzicale care nuau fost folosite până acum de cele două orchestre. Combinația de muzicieni profesioniști cuo vastă experiență și talent, utilizarea unor locuri atipice pentru prezentarea programului șielemente vizuale atractive legate de bunurile culturale și naturale ale regiunii vor face dinfestival un eveniment semnificativ și popular care să atragă turiștii.

Festivalul va deveni un eveniment anual și va adăuga valoare locurilor în care va avea loc,astfel încât acestea vor fi recunoscute nu numai ca repere istorice și naturale, ci și ca centreculturale. Festivalul va amenaja și va trezi emoții și va da un exemplu de bune practici. Acesta va îmbunătăți valoarea turistică a site-urilor, adăugând atracție suplimentară atât pentru localnici, cât și pentru turiștii străini.

Festivalul va fi un produs turistic care va garanta împărtășireа de o experiență unică, iarpromovarea și implementarea largă a acestuia vor contribui la obiectivul specific alprogramului.

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.

Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.