Proiect

Crearea unei strategii pentru promovarea culturii muzicale și dezvoltarea turismului muzical în regiunea transfrontalieră

Crearea unei strategii pentru promovarea culturii muzicale și dezvoltarea turismului muzicalîn regiunea transfrontalieră este un element cheie al acestui proiect, deoarece va identificaprincipalele priorități pentru dezvoltarea turismului cultural în regiunea transfrontalieră princercetarea și analizarea locului specific al cultura muzicală caracteristică acesteia. Principiilerespectate în procesul de elaborare a strategiei sunt cele de transparență, continuitate,feedback, documentare etc. Partenerul principal va fi responsabil pentru crearea Strategiei.

Dezvoltarea sa va fi încredințată experților externi cu suficientă experiență în pregătireaacestor documente strategice. Orchestra Filarmonică din Oltenia va susține pe deplin studiilenecesare pentru pregătirea documentului și aranjarea prezentării sale în România.

În cadrul proiectului va fi creat un document strategic – Strategia pentru promovarea culturiimuzicale și dezvoltarea turismului muzical în regiunea transfrontalieră. Va fi un documentcare examinează și analizează bogăția muzicală a regiunii, atât din punct de vedere al muziciiautentice, cât și al realizărilor muzicii contemporane, și prezintă posibilitățile de utilizare aacestei culturi muzicale ca o resursă valoroasă pentru dezvoltarea turismului cultural.Principiile transparenței, continuității, feedback-ului, documentației etc. vor fi respectate înprocesul elaborării strategiei.

Documentul va prezenta principalele priorități pentru dezvoltarea turismului cultural înregiunea transfrontalieră, explorând și analizând locul specific și cultura muzicală care îlcaracterizează. Strategia va fi dezvoltată ținând cont de importanța cooperăriitransfrontaliere și vor fi incluse mai multe puncte cheie. Prima parte a documentului va fi oanaliză a necesității unei strategii și va analiza principalele obiectivе și sub-obiective aledocumentului, relația lor cu alte documente internaționale, naționale și regionale, precum șiprincipiile adoptate în implementarea sarcinilor.

În al doilea rând, se va face o analiză cuprinzătoare a situației actuale în regiuneatransfrontalieră. Acesta va include: o descriere a caracteristicilor generale ale turismuluicultural în regiunea transfrontalieră, special concepută atât pentru nevoile Strategiei, cât șipentru implementarea sarcinilor – „pașapoarte” care decurg din aceasta. Acesta este unelement special al conținutului său, care oferă o idee despre dezvoltarea turismului culturalîn regiunea Vidin – Dolj și arată punctele forte și punctele slabe ale acesteia, precum șiresursele viitoare ale regiunii pentru dezvoltare. Pe baza acestor „pașapoarte” se va realiza oanaliză SWOT detaliată a regiunii. Secțiunea finală va prezenta prioritățile și măsurile pentruatingerea obiectivului strategic. Aici vor fi prezentate viitoarele sarcine, etape, acțiuni,precum mijloacele și resursele necesare pentru promovarea culturei muzicale și dezvoltareaturismului muzical în regiune. Partea finală va analiza metodele de monitorizare aimplementării Strategiei, precum și sistemul de actualizare viitoare.

Galerie

Festivalul de muzică Vidin 20-21.09.2019

Festivalul de muzică din Craiova 18-19.09.2019

Consiliul artistic, aprilie 2019

Contacte

Adresa: Vidin, Str. „Gradinska” №4

tel. 094/ 601 908 – Director

tel. 094/ 601 909 – Secretar artistic

tel. 094/ 601 907 – Contabil și organizator de concerte

e-mail: simfonia_vd@dir.bg

Nume *

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.

Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.