Контакти

 

Адрес: гр. Видин, ул. „“Градинска“ №4

тел. 094/ 601 908 – Директор

тел. 094/ 601 909 – Артистичен секретар

тел. 094/ 601 907 – Счетоводство и организатор концерти

e-mail: simfonia_vd@dir.bg

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.